Професионалното аудио озвучаване и видео наблюдението на обекти стават все по-достъпни от финансова гледна точка и за това ние все по-често предлагаме на клиентите си решения и в тази област.

Аудио озвучаване на един обект по-голям от хола ни у дома се постига само със специални усилватели, които поддържат големи дължини на озвучителните трасета и съответно голям брой колони за постигане на добра плътност на звука без да е необходимо той да е силен. Този вид озвучаване е подходящ за всякакви открити площи, като басеини, дворове и закрити производствени площи, конферентни зали, офиси, магазини и подобни.

Не по-малко търсено е и видеонаблюдението на всякакви по вид и размер пространства, като можем да изградим, както малки и евтини системи базирани на персонален компютър, така и по-мащабни и високо качествени системи за охрана и наблюдение.

Ползваме добри отстъпки от вносителите на аудио и видео апаратури и можем да Ви дадем  добри цени при изграждането на такива системи за Вашите нужди.